034.CW 22(????)

Comic World Hong Kong 22????27.08.2006?????????????